Mere

Tradiční maorská zbraň.

Amulet je symbolem náčelnictví. Dává svému nositeli odvahu, sílu a moc. Znamená vysoké postavení a autoritu.