MERE

Tradiční maorská zbraň. Amulet je symbolem náčelnictví. Dává svému nositeli odvahu, sílu a moc. Znamená vysoké postavení a autoritu.