MANAIA

Amulet je symbolem velké duchovní energie a strážcem proti zlu.